Uw Thuiszorg

Onze diensten

wondzorg
inspuitingen
palliatieve zorgen
infusie
medicatie klaarzetten
toezicht dagelijkse verzorging
stomazorg
incontinentiezorg
oncologische zorgen
...

Betalingswijze

Wij zijn geconventioneerd en werken met het derdebetalerssysteem. Dit komt erop neer dat indien u aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit u geen remgeld dient te betalen. Verzorgd worden door een dienst voor thuisverpleging of door ons team maakt dus geen verschil.

U hoeft geen administratie te doen. Wij factureren rechtstreeks aan uw mutualiteit. We hebben enkel een voorschrift, een kleefbriefje van de mutualiteit en bij ieder huisbezoek uw identiteitskaart nodig zodat deze kan ingelezen worden.

Dit alles in nauw overleg met uw huisarts of specialist!